Ostatnie wpisy

Zapraszamy do czytania
20 czerwca 2022

Akita różańcowe przesłanie Matki Bożej na obecne czasy

W 2023 roku Kościół obchodzić będzie pięćdziesiątą rocznicę objawień Matki Bożej w Akkicie, które wydarzyły się w 1973 roku i po dzień dzisiejszy są ważnym przesłaniem […]
20 maja 2022

Mobilizacja młodych

Wyjmujemy głowy z piasku! Mobilizacja młodych jest konieczna, aby zapobiec przedwczesnemu starzeniu, zgorzknieniu, zobojętnieniu. Jesteśmy na posterunku! Najstarsze Sanktuarium Maryjne w Polsce – Górka Klasztorna, imieniem […]
13 maja 2022

Fatima orędzie naszej nadziei

Papież Benedykt XVI uznał, że prześladowania , których doświadczył on sam i cały Kościół, to nie tyle skutek działań wrogów zewnętrznych, co grzechów samych dzieci Kościoła: […]
19 kwietnia 2022

Wielkanocny prezent film „Powołany”

Nareszcie film pokonujący barierę pomiędzy „sacrum” Bożej Miłości a „profanum” ludzkiej grzeszności. Nareszcie „słowa pouczają, a przykłady pociągają.” Taki jest ten film, katolicki od początku do […]
5 kwietnia 2022

Zasłonięte krzyże, kto krzyż odgadnie

Kroczenie za Mistrzem cudotwórcą jest łatwiejsze, niż kroczenie za Skazańcem idącym na ukrzyżowanie. Zasłonięte krzyże mają nam dopomóc w odkrywaniu Jezusa cierpiącego, walczącego i zwycięskiego. Odkrywania […]
31 marca 2022

V Niedziela Wielkiego Postu

Już blisko do wypełnienia posłannictwa Syna Bożego. Już blisko Jerozolima, a w niej czas Wieczerzy, czas modlitwy, czas zdrady i pojmania, czas oskarżenia i skazania, wreszcie […]
6 marca 2022

I Niedziela Wielkiego Postu

Musimy mocno stanąć przy naszym Zbawicielu, bo realne zło, które jest owocem bezbożności, okazało się już bardzo wyraźnie i jest widoczne w działaniach wojennych w Ukrainie. […]
7 grudnia 2021

Chrześcijanin ma prawo bronić swoich przekonań metodami zgodnymi z Ewangelią: Ma prawo i obowiązek bronić swoich przekonań modlitwą, słowem i postawą. Ma prawo i obowiązek protestować […]
26 listopada 2021

Nigdy dość o Św. Bracie Albercie

Św. Brat Albert Chmielowski (1845-1916) „W 1884 roku zamieszkał w Krakowie przy ul. Basztowej 4. Nadal malował, ale jednocześnie coraz bardziej angażował się w pomoc ubogim […]