Ostatnie wpisy

Zapraszamy do czytania
13 maja 2022

Fatima orędzie naszej nadziei

Papież Benedykt XVI uznał, że prześladowania , których doświadczył on sam i cały Kościół, to nie tyle skutek działań wrogów zewnętrznych, co grzechów samych dzieci Kościoła: […]
19 kwietnia 2022

Wielkanocny prezent film „Powołany”

Nareszcie film pokonujący barierę pomiędzy „sacrum” Bożej Miłości a „profanum” ludzkiej grzeszności. Nareszcie „słowa pouczają, a przykłady pociągają.” Taki jest ten film, katolicki od początku do […]
5 kwietnia 2022

Zasłonięte krzyże, kto krzyż odgadnie

Kroczenie za Mistrzem cudotwórcą jest łatwiejsze, niż kroczenie za Skazańcem idącym na ukrzyżowanie. Zasłonięte krzyże mają nam dopomóc w odkrywaniu Jezusa cierpiącego, walczącego i zwycięskiego. Odkrywania […]
31 marca 2022

V Niedziela Wielkiego Postu

Już blisko do wypełnienia posłannictwa Syna Bożego. Już blisko Jerozolima, a w niej czas Wieczerzy, czas modlitwy, czas zdrady i pojmania, czas oskarżenia i skazania, wreszcie […]
6 marca 2022

I Niedziela Wielkiego Postu

Musimy mocno stanąć przy naszym Zbawicielu, bo realne zło, które jest owocem bezbożności, okazało się już bardzo wyraźnie i jest widoczne w działaniach wojennych w Ukrainie. […]
7 grudnia 2021

Chrześcijanin ma prawo bronić swoich przekonań metodami zgodnymi z Ewangelią: Ma prawo i obowiązek bronić swoich przekonań modlitwą, słowem i postawą. Ma prawo i obowiązek protestować […]
26 listopada 2021

Nigdy dość o Św. Bracie Albercie

Św. Brat Albert Chmielowski (1845-1916) „W 1884 roku zamieszkał w Krakowie przy ul. Basztowej 4. Nadal malował, ale jednocześnie coraz bardziej angażował się w pomoc ubogim […]
20 listopada 2021

Chrystus Król

Istnieje Jeden Król Wszechświata przed Którym się dzieją nasze dni i lata, wszystkie nasze sprawy przed Nim położone, wszystkie w Jego Sercu Miłością zważone, nim jeden […]
21 października 2021

Jest nowa książka o Różańcu w życiu Św. Ojca Pio

Jak dobrze zobaczyć w tym różańcowym miesiącu na półkach księgarskich książkę Marii Wacholc pt. „Święty Ojciec Pio. Życie i Różaniec.” Wanda Półtawska w słowie aprobaty dla […]