PRZYPROWADZAMY DZIECI DO JEZUSA

SANTO

Za ludzkość całą

 Jan Paweł II  zasiada już w Niebie

Przed Bogiem Ojcem modli się za Ciebie

Modli się za ludzkość całą

Z uwielbieniem i chwałą

Przez ziemskie życie kroczył z ufnością

Obdarzał ludzi ogromną miłością

Wiarę nadzieję i miłość roztaczał wszędzie

Głosząc swe papieskie Orędzie

Niechaj we wszystkich w smutku i w radości

Nauka Jego w sercach naszych gości

Niechaj wszyscy wsłuchują się w Jego słowa

Przypominając je sobie wciąż od nowa

Bowiem On dobrze nam radził i radzi

Do Zbawienia nas wszystkich prowadzi

Dzisiaj wprost do Nieba wszystkie dzieci swemu Papieżowi myśl serdeczną przesyłają

O pamięci i modlitwie zapewniają

 Weronika Kuczkowska

kl. III B SP WIELKI KLINCZ

 „Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka, ale proszę Cię Panie, wejdź do mego serduszka, ale proszę Cię Panie, wejdź do mego serduszka.”

Z Ewangelii wg św. Łukasza (18,15-17)

Przynosili Mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.”

POZWÓLCIE DZIECIOM: Chrzest Święty jest włączeniem dziecka w poczet Dzieci Bożych! Jest także rodzicielskim pozwoleniem na przychodzenie dziecka do Chrystusa w wierze Kościoła oraz wzrastania w mocy łaski Bożej.

NIE PRZESZKADZAJCIE DZIECIOM: Wychowanie chrześcijańskie dziecka jest konieczną pomocą w kroczeniu za Jezusem. Kto nie pomaga w religijnym wychowaniu dzieci, przeszkadza.

„Jesteś w moim serduszku, Wszechmogący Panie, wspieraj mego tatusia, pobłogosław też mamie, wspieraj mego tatusia, pobłogosław też mamie.”

Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój,

Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

Bądź mi zawsze ku pomocy!

Strzeż duszy i ciała mego,

I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.