„DWIE KATEDRY” – czyta Autor

      1. 01 01 Inwokacja
      2. 02 02 Wykład wstępny
      3. 03 03 Wykład pierwszy - Twierdza duchowa
      4. 04 04 Wykład drugi - Zdobywanie słuchu
      5. 05 05 Wykład trzeci - Zdobywanie smaku i powonienia
      6. 06 06 Wykład czwarty - Zdobywanie wzroku (1)
      7. 07 07 Wykład piąty - Zdobywanie twierdzy (1)
      8. 08 08 Wykład szósty - Kuszenie dzieci i młodzieży
      9. 09 09 Wykład siódmy - Kuszenie ojców i matek
      10. 10 10 Wykład ósmy - Kuszenie duchownego stanu

 

W TRAKCIE POBIERANIA  PLIKU MP3, PRZECZYTAJ WYZNANIE AUTORA ZE WSTĘPU DO EPOPEI „PAN JEZUS”:

Oświeć umysł i podaj mu skrzydła sokole,

Rozpal Bożym płomieniem odrętwiałą wolę,

A w serce wlej niewinność czystego Anioła.

 

Pragnę duchem ulecieć w izraelskie sioła,

Rozbrzmiewające echem biblijnych postaci –

Ojczyzny Patriarchów i dwunastu braci.

Nawiedzić święte miejsca, gdzie tyle pamiątek

20      Odsłania przeszłe dzieje, zwłaszcza Wielki Piątek:

Bolesną Drogę Krzyża Zbawcy na Golgotę

I Matki współcierpiącej, której Serce grotem

Siedmiokrotnie zranione w tym czasie zostało.

 

A w końcu grób chwalebny, gdzie Najświętsze Ciało

Do chwili Zmartwychwstania było pogrzebane.

 

Dwadzieścia wieków mija, kiedy nad Jordanem

Olbrzymie tłumy ludzi słuchały Proroka,

Mówiącego, że Mesjasz zstąpił już z wysoka

I wszystkich nawoływał do szczerej pokuty.

30      Niestety! – trzon Narodu był wówczas zatruty:

Uczeni i przywódcy „Głos stepu” stłumili…

Matczyne ostrzeżenie dźwięczy do tej chwili…

 

Jeśli mój zew: Pokuty!!! ludzkich serc nie skruszy,

Ewangelią Miłości nie odrodzą duszy,

Syn ześle straszną karę na niewiernych plemię…

Ufamy, że ofiarni uratują Ziemię:

Modlitwa i Pokuta – Miłosierdziem wzruszy!