LOTERIA DUCHOWA z Pustelni w Ojcowskim Parku Narodowym.

Oryginalnie w Pustelni losowano ponumerowane klocki, a loteria przebiegała zgodnie z poniższym objaśnieniem:

„Objaśnienie: Wyciągnąć klocek, odczytać numer i wyszukać odpowiednią intencję na kartce; w tej intencji odmówić:    Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu.”

Wybierz jeden numer od 1-44 i pomódl się zgodnie z intencją podaną pod tym numerem

 

DLA STARSZYCH

 1. O WYPEŁNIENIE WOLI NIEPOKALANEJ
 2. O ŁASKI POTRZEBNE W TWOIM STANIE
 3. O UŚWIĘCENIE WSZYSTKICH ZAJĘĆ
 4. O WZROST NADPRZYRODZONEJ MIŁOŚCI
 5. O ŻYWĄ CNOTĘ WIARY
 6. O DZIECIĘCĄ UFNOŚĆ W OPATRZNOŚĆ BOŻĄ
 7. O DAR PRAWDZIWEJ POBOŻNOŚCI
 8. O CNOTĘ CIERPLIWOŚCI
 9. O CHRYSTUSOWY POKÓJ W DUSZY
 10. O DOBROCZYNNOŚĆ DLA BLISKICH
 11. O MIŁOŚĆ NIEPRZYJACIÓŁ
 12. O DZIECIĘCE NABOŻEŃSTWO DO NMP
 13. O DOSKONAŁY ŻAL ZA GRZECHY
 14. O GODNE PRZYJMOWANIE SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
 15. ZA NASZĄ MATKĘ OJCZYZNĘ
 16. O WZGARDĘ RZECZY DOCZESNYCH
 17. O UMIŁOWANIE WARTOŚCI NIEBIESKICH
 18. O CHĘTNE DŹWIGANIE CODZIENNEGO KRZYŻA
 19. O ZROZUMIENIE WARTOŚCI CIERPIENIA
 20. O DUCHA PRAWDZIWEJ POKUTY
 21. O DOKŁADNE POZNANIE WŁASNEJ DUSZY
 22. O POSTĘP NA DRODZE DOSKONAŁOŚCI
 23. O WYTRWANIE W DOBRYM DO ŚMIERCI
 24. O PRAWDZIWY ROZWÓJ KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO
 25. O DOBRE WYCHOWANIE DZIECI
 26. O DOBRYCH I ŚWIĘTYCH KAPŁANÓW
 27. O ŚWIĘTOŚĆ OGNISKA DOMOWEGO
 28. O ŚWIĘTE I OFIARNE MATKI
 29. O WZROST POWOŁAŃ ZAKONNYCH
 30. O ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO DLA OJCÓW
 31. O CZYSTE ŻYCIE MŁODZIEŻY
 32. O APOSTOLSTWO LUDZI ŚWIECKICH
 33. O NAWRÓCENIE OPORNYCH GRZESZNIKÓW
 34. ZA LEKARZY I PIELĘGNIARKI
 35. ZA SĘDZIÓW I ADWOKATÓW
 36. NA PODZIĘKOWANIE ZA ODEBRANE ŁASKI
 37. NA PRZEBŁAGANIE ZAGNIEWANEGO OJCA
 38. O UNIKNIĘCIE WIECZNEGO POTĘPIENIA
 39. O ŁASKĘ DOBREJ ŚMIERCI
 40. NA WYNAGRODZENIE ZA ŚWIĘTOKRADZTWA
 41. O POWŚCIĄGLIWOŚĆ JĘZYKA
 42. ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE
 43. NA UWIELBIENIE TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
 44. ZA PAPIEŻA

 

(W tej intencji pomódl się: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.)