Książka „Rozgrzeszenie” autorstwa Brata Bogumiła Mariana Adamczyka jest w formie poetyckiej i scenicznej – w 4 aktach – przedstawieniem dramatu człowieka, który idzie za głosem pokusy, wchodzi w dialog z Szatanem, traci skarb łaski, piękno wewnętrznego życia, przeżywa moralną tragedię. Ale odnajduje drogę do Boga poprzez żal, skruchę i sakramentalne pojednanie. Posługuje się przy tym Autor językiem obrazowym, sięgając do konkretnych przykładów życia młodzieży Sztuka ma zachęcić młodego człowieka do walki z różnymi słabościami, wadami, grzechami poprzez sięganie do modlitwy zwłaszcza różańcowej, do zawierzenia Niepokalanej i do sakramentu spowiedzi oraz życia eucharystycznego. Teksty te nie zawierają błędów dotyczących wiary czy moralności.

Ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR

Cenzor kościelny