PRZECZYTAJ FRAGMENT Z KALENDARZA „KOCHAM ŻYCIE”

„Płodność jest wielkim i pięknym darem danym człowiekowi do zagospodarowania. Wykorzystanie tego daru ma właściwy sens jedynie w trwałym małżeństwie, dającym dzieciom warunki do wzrastania w atmosferze bezpieczeństwa i miłości. Płodność należy wykorzystywać wielkodusznie i roztropnie. W tym celu człowiek otrzymał przymioty stwórcze: rozum i wolną wolę. Małżeństwa, które  bez własnej winy nie mogą doczekać się potomstwa cierpią ogromnie.  Tylko one wiedzą, jak to dotkliwie boli. Mogą one dzięki bieżącym obserwacjom prowadzonym według zasad naprotechnologii diagnozować i leczyć niepłodność.”

 Autor: Prof. Jacek Pulikowski

JAK ROZUMIESZ:

 PŁODNOŚĆ CZŁOWIEKA? – Czy wiesz, że NIE JEST TYLKO związana z INSTYNKTEM jak to widzimy w zwierzęcej rui występującej kilka razy w roku. W płodnym bez ograniczeń czasowych mężczyźnie, a  w kobiecie płodnej okresowo, złożony jest ŚWIĘTY DAR PRZEKAZYWANIA ŻYCIA. Zatem LUDZIE mają możliwość uczestnictwa w AKCIE STWÓRCZYM BOGA wtedy, gdy podejmują współżycie płciowe jako dopełnienie ich ZDEKLAROWANEJ PRZED BOGIEM I LUDŹMI MIŁOŚCI. Połączenie komórki żeńskiej i męskiej daje początek NOWEGO ŻYCIA, NOWEGO ŚWIATA – CZŁOWIEKA. Dlatego dzieci rodzące się poza małżeństwem mają tą samą godność DZIECKA BOŻEGO co dzieci małżeńskie, ale ich status rodzinny jest ułomny. Nie mają tego serdecznego, płynącego z pełnej MIŁOŚCI RODZICÓW ciepła, które daje RODZINA KATOLICKA. (Wszelkie wyjątki, które mają miejsce w rodzinach sakramentalnych, wskazują na słabość miłości w człowieku. Płodność człowieka nie jest tylko instynktem. Jest świętym darem przekazywania życia, który Bóg zadał ludzkiej naturze mężczyzny i niewiasty.)

 DAR? – Czy wiesz, że zakłada DAR-MOWOŚĆ ofiarowanego dobra. OFIARODAWCA OB-DAR-OWAŁ człowieka darem płodności tak samo jak i darem rozumu i wolnej woli oraz nieśmiertelnej duszy, a wszystko to zawarł w darze MOJEGO NIEPOWTARZALNEGO ŻYCIA LUDZKIEGO. Każdy dar może zostać przyjęty lub odrzucony. Odrzucenie dobra jest odrzuceniem DARU BOGA i tym samym zgodą na przyjęcie zła.

ZAGOSPODAROWANIE? – Czy wiesz, że jest to PERSPEKTYWA działania oparta o rozumne i realistyczne podstawy naszych możliwości dla osiągnięcia zamiarów i pragnień serca. Czystość cielesna, wzrokowa, językowa, dbanie o zdrowie, kondycję psychofizyczną, rozwijanie zdolności, otwartość na dobro własne i drugiego człowieka. To podstawowe składowe kształtowane od wczesnego dzieciństwa, które w perspektywie czasu staną się potężnymi filarami dobrego i świętego życia CZŁOWIEKA PRZYSZŁOŚCI.

SENS? – Czy wiesz, że sens życia człowieka opiera się na wielkości serca. MIŁOŚĆ człowieka wytycza trzy podstawowe kierunki realizowania się w życiu miłości ludzkiej: 1. W odniesieniu do Boga miłością człowieka jest SENS WIARY pokładanej w Bogu. 2. W odniesieniu do Bliźniego miłością człowieka jest SENS NADZIEI odkrywanej w Bliźnim. 3. W odniesieniu do siebie samego miłością człowieka jest SENS samej MIŁOŚCI odkrywanej we własnym człowieczeństwie. Tej którą w sobie człowiek znajduje i daje Bogu oraz Ludziom. O wiele częściej dajemy sobie czy bierzemy dla siebie. Dlatego Bóg mówi: „Ten lud czci mnie tylko wargami, a sercem swym daleko jest ode Mnie.” Czyli daleko od sensu swego istnienia. Św. Jan od Krzyża dodaje: „Na koniec będą nas sądzić z Miłości!” Sens twojego życia jest w TWOJEJ MIŁOŚCI. „Będziesz miłował…”, bo „… największa jest MIŁOŚĆ”.

TRWAŁE MAŁŻEŃSTWO? – Czy wiesz, że jest to SAKRAMENT w którym BÓG łączy MIŁOŚĆ DWOJGA, tego JEDYNEGO MĘŻCZYZNY i tej JEDYNEJ NIEWIASTY. „…oraz to że CIĘ NIE OPUSZCZĘ AŻ DO ŚMIERCI”, to oddanie swojego życia temu, kogo się KOCHA.

BEZPIECZEŃSTWO? – Czy wiesz, że jest to zrozumienie na poziomie serca, gdy nie trzeba tłumaczyć dlaczego my nie robimy tak jak inni, a inni nie robią tak jak my. Św. Augustyn powie: „Kochaj i rób co chcesz!” Kto kocha nie będzie czynił zła.

WIELKODUSZNOŚĆ? – Czy wiesz, że jest to WIELKOŚĆ DUSZY czyli praktyczny wyraz miłowania bliźniego jak samego siebie. Jest to poziom duchowego rozumienia siebie w stosunku do innych. Nie ma nic wspólnego z empatią. Raczej jest wyrazem radosnej nadziei, którą daje dobro drugiego człowieka… dobro o które trzeba nieraz ciężko walczyć… zwłaszcza, gdy idzie o dobro wieczne.

ROZTROPNOŚĆ? – Czy wiesz że jest to widzenie siebie w skutkach zamiarów i podejmowanych działań. Krótko mówiąc jest to pragnienie dobra przez dobro.

ROZUM? – Czy wiesz, że rozum tworzy centrum niepowtarzalności człowieka, jego indywidualności, kreatywności, ale także  poziom ograniczoności i niemożności, czyli przestrzeń do samouwielbienia lub do głębi wiary. Jest jedynym naczyniem, które mieści w sobie to co zewnątrz i wewnątrz mnie. MÓJ ROZUM, MOJA MYŚL, MOJE DZIAŁANIE, MOJA BIERNOŚĆ.

 WOLNA WOLA? – Czy wiesz, że wolna wola podejmuje decyzje rozumu i serca. Z powodu serca jest w stanie przeciwstawić się rozumowi. Dlatego dla wolnej woli jest lepiej jak rozum i serce idą w parze. WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA, TO (JAK POWIEDZIAŁ OJCIEC ŚW. JAN PAWEŁ II), najpierw WOLNOŚĆ OD ZŁA, a potem WOLNOŚĆ DLA DOBRA. Przeciwieństwem tej WOLNOŚCI jest zniewolenie.

CIERPIEĆ BEZ WŁASNEJ WINY? – Czy wiesz, że jest to najwyższy stopień MIŁOŚCI, gdy cierpienie przyjmuje się w świadomości własnej niewinności, gdy oczekiwało się lepszego, a przyszło gorsze. TEN RODZAJ MIŁOŚCI UKAZAŁ NAM CHRYSTUS NA KRZYŻU.

 LECZYĆ NIEPŁODNOŚĆ? – Czy wiesz, że dla ustania przyczyny niepłodności trzeba podejmować kroki zgodne z Miłością Boga i bliźniego. Jeśli jest to niepłodność cielesna, to trzeba udać się do specjalistów od naprotechnologii, którzy podejmą odpowiednie kroki dla znalezienia optymalnych warunków do naturalnego zapłodnienia. Jeśli jest to niepłodność duchowa, to trzeba udać się do kościoła, zrobić dobry rachunek sumienia i pójść do spowiedzi, aby zjednoczyć się z Jezusem w Komunii Świętej. Obie metody są w Polsce dostępne.

CZŁOWIEK, to życie, piękno, dobro, mądrość, wielkość… realizujące się przez wiarę, nadzieję i miłość w perspektywie świętości!

DZIEWCZYNO, CHŁOPAKU, PAMIĘTAJ!

WE WSZYSTKICH NAS OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI TRWA PROCES DOJRZEWANIA DO ŚWIĘTOŚCINIE ZAPOMINAJ O TYM!

PRAKTYKA ŻYCIA SZCZĘŚLIWEGO W SZACUNKU DO ŻYCIA UCZCIWEGO

CHCĘ ŻYĆ UCZCIWIE! TY NIE CHCESZ!? DLACZEGO?

BO NARAZISZ SIĘ NA STRATĘ? A GDZIE TWOJE WESTERPLATTE ? ? ?

NAPROTECHNOLOGIA WROCŁAW

„/…/ Czasem ludziom trudno jest przyjąć do wiadomości, że coś mogło zadziałać szkodliwie w chwili ich poczęcia. Jednak, jeśli zechcą, będą  w stanie przypomnieć sobie, co się działo w chwili ich poczęcia, bo wszystko jest zapisane w naszej pamięci. Dowodem na to są świadectwa osób, które na przykład w wyniku wypadku znalazły się na granicy śmierci. Opowiadają one, że przed ich oczami przesuwa się jak gdyby film z całego ich życia i okazuje się, że nic nie uległo zapomnieniu, ani życie płodowe, ani moment poczęcia. Dziecko, które poczyna się w łonie, które było wcześniej miejscem śmierci, z powodu aborcji lub jakiejś innej przyczyny, odczuwa jakby ślad śmierci. Właściwie, w przypadku kobiet, które zabiły swoje nienarodzone dziecko, należałoby najpierw modlić się o uzdrowienie matki, zanim ponownie pocznie się w niej nowe życie. Ludzie, którzy najbardziej cierpią z powodu lęków prze śmiercią, doświadczyli sytuacji o których mówię. Wiele lęków przed śmiercią i buntów przeciw Bogu ma tutaj swoje źródło. Pierwszy raz zacząłem zastanawiać się nad tym problemem, kiedy spotkałem osobę z anoreksją od urodzenia. To było dziecko, które od chwili urodzenia odmawiało  przyjmowania pokarmu. Potem widziałem jeszcze kilka takich dzieci. One już w łonie matki ‘zdecydowały’, że nie chcą żyć. Obyśmy dobrze zrozumieli to, co Jezus do nas mówi: „Przyszedłem po to, byście mieli życie, życie w obfitości” (por. J 10,10). Nie chodzi o jakiś tam wąski strumyczek życia, ale cały wielki wodospad! I ci, co we Mnie uwierzą, doświadczą tego, że strumienie wody życia popłyną z ich wnętrza (por. J 7, 38). Uzdrowienie, nawrócenie, pozwalają nam żyć coraz pełniej, coraz intensywniej i samemu stawać się dawcą życia.”

Brat Efraim „Przezwyciężyć syndrom Piotrusia Pana, rekolekcje dla twardzieli” s. 89-90

Ulotka Hormonalna

 Lepsze dla nas kłamstwo w plotce,

niż ta prawda na ulotce, ( do hormonu) hej!

Lecz natura nie okłamie,

coś z ulotki w niej zostanie,

zostanie w niej tak, że hej!

Skutki zostaną uboczne

w ulotce mało widoczne,

widocznie zostaną w niej, ok!

Będzie na życie zamknięta…

Choć nie chciała żyć jak święta…

Młode ciało zbuntowane

Cykle całe pogmatwane pokaże… jej!

Nie będzie chciała, co wcześniej chciała,

choć cała siła ludzkiego ciała jest właśnie w niej!

Usiądzie cicho w smutku w depresji,

kto ją wyciągnie z takiej opresji???

Pomyśleć proszę człowieku chciej!

Cierpienie duszy, ciała otyłość,

tyle nam daje „hormon na miłość

i szczęście z plotki… reklamy dla mamy…

Powiedzcie szczerze, po co ulotki,

po co natura, po co są dzieci, synek czy córa,

ojej, ojej, ojej! Jak ten czas leci

– „Kochajmy ludzi, bo tak szybko odchodzą” –

Ale co zrobimy, jeśli się nie narodzą!?

KAŻDY MOŻE ADOPTOWAĆ DZIECKO

ADOPCJA DUCHOWA STANOWI OSOBISTY WKŁAD W OBRONĘ ŻYCIA POCZĘTEGO – NIEPOWTARZALNEGO I JEDYNEGO CZŁOWIEKA, KTÓRY MA PRAWO DO ŻYCIA NIEROZERWALNIE ZŁĄCZONEGO Z PROCESEM DOJRZEWANIA DO ŚWIĘTOŚCI.

ADOPCJA DUCHOWA WSPIERA LUDZI CIERPIĄCYCH Z POWODU GRZECHU ABORCJI:

– jest modlitwą w intencji DZIECKA ZAGROŻONEGO ZABICIEM W ŁONIE MATKI; – jest także modlitwą za tych, którzy przyczyniają się do propagowania aborcji i jej dokonują, aby w MIŁOSIERDZIU BOŻYM znaleźli żal i przebaczenie za usiłowanie lub rzeczywiste odebranie życia BEZBRONNEMU CZŁOWIEKOWI. ADOPCJA DUCHOWA JEST PODJĘCIEM PRAKTYCZNYM JASNOGÓRSKICH ŚLUBÓW NARODU: „Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że – odtąd staniemy na straży budzącego się życia. – Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. – Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, a niżeli śmierć zadać bezbronnym. – Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.”

ADOPCJA DUCHOWA – DZIECI CZEKAJĄ NA POMOC W ŁONACH MATEK!

KATOLICKI OŚRODEK ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZY

DOM MATKI I DZIECKA

NIE ZOSTAWIAJ MATKI I DZIECKA SAMYCH – NIECH ŻYJE POLSKA!

NA ZACHODZIE W LUDZIACH STRATY, CHOĆ LUD BARDZO TAM BOGATY!

POLSKI, KOCHANY NARODZIE, NIE WZORUJ SIĘ NA ZACHODZIE!

Modlitwa w intencji dzieci nie narodzonych

Mali męczennicy, którzy jesteście w sercu Boga Ojca, ogarnięci niezmierną miłością Maryi, uproście nam Ducha Męstwa, który pomoże nam zwalczać zło, abyśmy – wolni od jego wpływu – mogli godnie żyć prawdziwym życiem dzieci Bożych.

Ponieważ wasza śmierć staje się częścią krzyżowej męki Jezusa, wiele możecie wyprosić u Ojca Niebieskiego, a jeszcze więcej uprosić przez Maryję, która w pełni stała się waszą Matką w chwili, gdy ziemskiej matce zabrakło odwagi i nie pozwoliła wam przyjść na świat.

Proście Boga Ojca za wstawiennictwem Maryi, aby przebaczył waszym oprawcom i aby mocą swego Miłosierdzia przemienił serca tych, którzy z powodu różnych okoliczności dopuścili się aborcji. Dla nas zaś proście o siłę i moc, abyśmy wytrwale kontynuowali walkę ze wszelkimi formami zabójstwa i grzechu.

Przyjmij, o Panie, nasze modlitwy, które zanosimy za wstawiennictwem Maryi, zawsze Dziewicy i Matki, aby zaprzestano w świecie straszliwej zbrodni odbierania życia.

(Za pozwoleniem Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie z dnia 28 listopada 2005 r.) NAPRO LICHEŃ PRZECZYTAJ O PRAWNYCH PODSTAWACH RELACJI KOŚCIÓŁ – PAŃSTWO

Kościelne Prawo Publiczne„Oddajemy do rąk Czytelników źródła prawa z zakresu kościelnego prawa publicznego zawierające akty doktrynalne i normatywne Kościoła Katolickiego, akty normatywne prawa wewnętrznego różnych państw oraz konkordaty i konwencje międzynarodowe, które zostały  ułożone według kryterium chronologicznego i merytorycznego.”

Fragment ze wstępu Od Redaktorów