Najwspanialsze wydarzenie Roku Jubileuszowego 2000 w Parafii św. Anny w Dzierżyńsku.

18 września 2000 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Świątek udzielił Sakramentu Bierzmowania 140 wiernym z Parafii p.w. Św. Anny w Dzierżyńsku. Było to podczas wizytacji kanonicznej Ojca Archidiecezji mińsko-mohylewskiej w Parafii prowadzonej przez Ks. Krzysztofa Bukowskiego MSF. Rozpiętość wieku bierzmowanych była bardzo duża. Od czternastu lat prawie do dziewięćdziesięciu. Dzieci, rodzice, babcie i dziadkowie oraz wnuki przyjęli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Jedni byli z samego Dzierżyńska, a inni z wiosek rozsianych po całym dzierżyńskim rejonie. Było to pierwsze Bierzmowanie po II Wojnie światowej w tej Parafii. To nie tak jak w Polsce, gdzie właściwie co roku Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, udzielany jest młodym ludziom, nie zawsze w pełni świadomym płynącego z tego Sakramentu łaskom i obowiązkom. Tutaj katoliccy Wierni Dzierżyńska i rejonu, czekali wiele lat na to umocnienie Duchem Świętym. Tęsknili za tym Sakramentem!

Młodzi przedstawiciele Bierzmowanych (brat i siostra) powiedzieli do Ks. Kardynała w podziękowaniu za udzielenie Sakramentu Bierzmowania m.in. takie oto słowa –

„ … Толькі Бог ведае, як доўга кожны з нас чакаў гэтага Сакрамэнту – 80, 70, 50, 35 ці 14 гадоў. Для ўсіх нас гэта вялікі дзень – мы ўсе рады чакаць гэтага дня, гатэй радасці.

26 ліпеня 1997 г. вы рэконсэкровалі наш касцёл Св. Анны, сёння, 18 верасня 2000г. Вы рэконсэкровалі нашы сэрцы. Цяпер Касцёл Святы, каталіцкі Kасцёл, гэта наша парафія Св. Анны і Дух Святы ў нашых сэрцах….”

“Tylko Bóg zna, jak długo każdy z nas czekał na ten Sakrament – 80, 70, 50, 35 czy 14 lat. Dla wszystkich nas  to wielki dzień, wszyscy jesteśmy radzi doczekać tego dnia, tej radości.

26 lipca 1997 roku Ksiądz Kardynał rekonsekrował nasz kościół Św. Anny, dzisiaj, 18 września 2000 roku zostały przez Was rekonsekrowane nasze serca. Teraz Kościół Święty , katolicki Kościół, to Parafia świętej Anny i Duch Święty w naszych sercach…”

Te z serca płynące słowa wzruszyły Księdza Kardynała, który przyjąwszy święcenia kapłańskie w 1939 roku, widział jako młody kapłan niszczenie Kościoła na tych ziemiach. Był na zsyłce w obozach pracy (w łagrach), między innymi w Workucie. Dzisiaj jako starszy wiekiem od naszego Papieża, wyniesiony do godności kardynalskiej, odnawia Kościół tam, gdzie miało tego Kościoła nigdy więcej nie być. Wzruszony był nie tylko sam Kardynał. Z Kardynałem wzruszeni byli wszyscy.

Notatkę sporządził  w Dzierżyńsku ks. Karol Wacholc MSF

Dopowiedzenie: Rekonsekracja dotyczy poświęcenia kościoła, który został odbudowany na miejscu dawnej, zniszczonej (tutaj przez komunistów) świątyni.

Ks. Kard. Kazimierz Świątek zmarł 21 lipca 2011 roku. Był więźniem łagrów sowieckich i odnowicielem struktur Kościoła Katolickiego na Białorusi.