Książka „Dzieci Boże” autorstwa Brata Bogumiła Mariana Adamczyka, stanowi poetyckie ujęcie treści Księgi Rodzaju z wielowarstwową refleksją – teologiczną, moralną, duszpasterską, nawiązującą do współczesnych problemów. Mówi ona o Bożej stwórczej miłości, ale i o niewierności człowieka, o grzechu, ale też o nieustannym Bożym miłosierdziu. Jest pełna mądrościowych myśli i wskazań. Poprzez Księgę Rodzaju Autor pragnie niejako odczytać różnorodne tragedie współczesnego świata i szukać ich najistotniejszej przyczyny. Tą przyczyna jest współczesne odejście człowieka od Boga, analogicznie jak było na początku. To grzech stał się drogą zła, nienawiści, zabójstw. Droga do pokoju, ładu, szczęścia jest tylko jedna. To droga do Boga „bogatego w miłosierdzie”.

Tak można by streścić przewodnie idee tych poetyckich zamyśleń Autora nad
pierwszą Księgą Pisma Świętego. Treści te nie zawierają błędów teologicznych.
Dla wielu czytelników ta forma literacka, może pomóc na nowo sięgnąć do samej Biblii,
by nad nią się pochylić w modlitewnym rozważaniu i zadumie.

Ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR

Cenzor kościelny