LOTERIA DUCHOWA z Pustelni w Ojcowskim Parku Narodowym.

Oryginalnie w Pustelni losowano ponumerowane klocki, a loteria przebiegała zgodnie z poniższym objaśnieniem:

„Objaśnienie:  Wyciągnąć klocek, odczytać numer i wyszukać odpowiednią intencję na kartce; w tej intencji odmówić:    Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu.”

Wybierz jeden numer od 1-44  i pomódl się zgodnie z intencją podaną pod tym numerem 

 

DLA MŁODSZYCH

 1. O PRAGNIENIE CZĘSTEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
 2. O WIĘKSZĄ MIŁOŚĆ DLA NIEPOKALANEJ
 3. O ANIELSKĄ NIEWINNOŚĆ SERCA
 4. O CIĄGŁĄ PAMIĘĆ NA OBECNOŚĆ BOŻĄ
 5. O DUCHA PRAWDOMÓWNOŚCI
 6. O SERDECZNĄ PRZYJAŹŃ Z ANIOŁEM STRÓŻEM
 7. O SKUPIENIE NA MODLITWIE
 8. O NABOŻNE UCZESTNICZENIE WE MSZY ŚWIĘTEJ
 9. O PILNE UCZENIE SIĘ PRAWD WIARY
 10. O UPODOBANIE W SKROMNYM UBRANIU
 11. O CIĄGŁE CZUWANIE NAD WZROKIEM
 12. O UNIKANIE ZŁEGO TOWARZYSTWA
 13. O SIŁĘ DO WALKI Z POKUSĄ
 14. O CNOTĘ POSŁUSZEŃSTWA RODZICOM
 15. O TĘSKNOTĘ ZA NIEBEM
 16. O SZCZĘŚLIWY WYBÓR STANU
 17. O WSTRĘT DO PAPIEROSÓW I WÓDKI
 18. BY NIE POPEŁNIĆ GRZECHU ŚMIERTELNEGO
 19. BY NIE WPAŚĆ W NAŁÓG PRZEKLEŃSTWA
 20. O UNIKANIE GRZECHÓW NIECZYSTYCH
 21. O UMIŁOWANIE MODLITWY NA RÓŻAŃCU
 22. O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE W NAUCE
 23. O ROZPOZNANIE WOLI BOŻEJ
 24. O NAŚLADOWANIE SWEGO ŚWIĘTEGO PATRONA
 25. O CZĘSTĄ I DOBRĄ SPOWIEDŹ ŚWIĘTĄ
 26. ZA MŁODZIEŻ SZYDZĄCĄ Z RZECZY ŚWIĘTYCH
 27. O POSZANOWANIE DLA STARSZYCH OSÓB
 28. ZA WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI
 29. O UTWIERDZENIE W KATOLICKIEJ WIERZE
 30. O NIENAWIŚĆ DO GRZECHU I SZATANA
 31. O DOBRY PRZYKŁAD STARSZYCH
 32. O CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIM
 33. O UMIŁOWANIE WZNIOSŁYCH IDEAŁÓW
 34. O POSZANOWANIE CUDZEGO CIAŁA
 35. O ŁAGODNOŚĆ DLA ZWIERZĄT
 36. O WSPÓŁCZUCIE DLA BIEDNYCH I CHORYCH
 37. NA WYNAGRODZENIE ZA ŚWIĘTOKRADZTWA
 38. ZA MŁODZIEŻ ODSTĘPUJĄCĄ OD WIARY ŚWIĘTEJ
 39. O WYTRWANIE W ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ DO KOŃCA
 40. O CIĄGŁY POSTĘP W ŚWIĘTOŚCI
 41. ZA KONAJĄCYCH GRZESZNIKÓW
 42. O UŚWIĘCENIE MIEJSC ROZRYWKOWYCH
 43. O NADEJŚCIE KRÓLESTWA BOŻEGO
 44. ZA PAPIEŻA

(W tej intencji pomódl się: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.)