WSTĘP: „TAK, DZIĘKUJĘ BOGU ZA TĘ CHOROBĘ, BO GDYBY NIE ONA, ZAPEWNE NIE ZATRZYMAŁBY SIĘ W TYM NAWALE OBOWIĄZKÓW I NIE DOSTRZEGŁBYM INNEGO ŚWIATA, KTÓRY JEST TUŻ OBOK MNIE. NIE POŚWIĘCIŁBYM UWAGI LUDZIOM, OBRAZOM, ZAPACHOM, WRAŻENIOM, DŹWIĘKOM, UCZUCIOM, A PRZEDE WSZYSTKIM BOGU, SŁOWEM – TEJ TREŚCI, KTÓRA WYPEŁNIA PRZESTRAZEŃ –  WE MNIE.”

 SZCZECIN 2013

© Copyright by Jacek Wachholc     jacekwachholc@o2.pl

 

 „Czy (…) dzieło napisane przez mnicha pustelnika, który żył tysiąc czterysta lat temu, może jeszcze mieć coś do powiedzenia nam współcześnie? Czy droga życiowa człowieka, który żył zawsze na górze Synaj, w tak odległych czasach, może być w jakiś sposób aktualna dla nas? W pierwszej chwili wydawać by się mogło, że odpowiedź powinna brzmieć <nie>, ponieważ Jan Klimak to postać od nas zbyt odległa. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej, dostrzeżemy, że owo życie monastyczne jest po prostu wielkim symbolem życia chrzcielnego, życia chrześcijanina. Ukazuje – jeśli tak można powiedzieć – wielkimi literami to co my zapisujemy dzień po dniu małymi literami. Jest to symbol prorocki, ukazujący, czym jest życie ochrzczonego w komunii z Chrystusem, z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem”.

Te słowa Benedykta XVI, omawiające inne dzieło św. Jana Klimaka, Drabinę do raju, można z pewnością odnieść również od pism zawartych w niniejszym tomie. Prezentowana w tych dziełach duchowość wschodnia różni się być może od naszej mentalności – natura ludzka pozostaje jednak ta sama. Pokusy, które nas dotykają, są zbieżne z tymi, z którymi walczyli ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach. Przełożeni w klasztorach, a także ludzie wychowujący innych w życiu świeckim, spotykają się z podobnymi problemami. Pisma sprzed niemal półtora tysiąca lat mogą i nam pomóc w codziennym zmaganiu i poszukiwaniu drogi do Boga.

 PRZEŁOŻYŁ: Ks. Jarosław Brylowski   

Wydawnictwo Sióstr Loretanek Warszawa 2013

„Autor mówi o miłości wzniośle, ale nie patetycznie, z powagą, ale bez dostojeństwa, obrazowo, ale bez przerysowań. Można powiedzieć, że jest to książka o naszej zwykłej, ludzkiej miłości, w której jest coś niezwykłego i tajemniczego”.

(z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Marka Szulakiewicza)

„Niewątpliwie na polskim rynku wydawniczym, gdzie duża część publikacji na temat Karola Wojtyły i Jana Pawła II ma charakter bezkrytycznego streszczenia twórczości naszego wielkiego rodaka, książka Mariana Grabowskiego jest ważnym wydarzeniem. Autor z szacunkiem podchodzi do filozoficznych dokonań autora Miłości i odpowiedzialności, ale równocześnie stara się dokonać ich krytycznej ewaluacji w celu stworzenia możliwości ich rozowoju”.

(z recenzji wydawniczej o. prof. dr. hab. Jarosława Kupczaka OP)

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

TORUŃ 2012

KS. WACŁAW BURYŁA

ROZWAŻANIA DROGI KRZYŻOWEJ

WYDAWNICTWO PALABRA. WARSZAWA 2004

ANTOLOGIA POEZJI POŚWIĘCONEJ KS. JERZEMU POPIEŁUSZCE

ANTOLOGIA POEZJI POŚWIĘCONEJ KS. JERZEMU POPIEŁUSZCE

W WYBORZE I OPRACOWANIU KS. WACŁAWA BURYŁY

DRUKARNIA W MILICZU. KROŚNICE-MILICZ 2004.

ZAMACH NA ARCYBISKUPA

 „Zamach na Arcybiskupa powinien przeczytać każdy, kto nie chce zgodzić się na kreowaną przez media zafałszowaną rzeczywistość. Książka nie tylko pomoże uwolnić się od błędnych przekonań na temat sprawy abp. Stanisława Wielgusa, ale ułatwi również zdobywanie umiejętności bardziej krytycznego spojrzenia na działalność środków społecznego przekazu”.

PRZESTAŃCIE SIĘ LĘKAĆ

 

„Jesteśmy chrześcijańskim narodem. Brońmy się przed ateizmem i dechrystianizacją życia. Nikomu nie pozwólmy deptać Bożych przykazań i Ewangelii. Przestańmy się lękać! Brońmy naszej katolickiej wiary w naszym życiu i życiu naszych rodzin. I nie żyjmy jak poganie, których bogiem stał się pieniądz, pogoń za przyjemnościami, rozpusta i rozgłos medialny. Pamiętajmy, że o ile Kościół jest dziełem Bożym, a nie ludzkim, to Pan Bóg czeka na pomoc każdego z nas. Dla odrodzenia moralnego świata potrzebuje naszej głębokiej wiary, naszej miłości, naszej dobroci i naszej wierności korzeniom chrześcijańskim”.

Abp Stanisław Wielgus