Autor w tej książce, korzystając z zapisków duchowych, odsłania tajniki rozwoju życia wewnętrznego osoby świeckiej, kobiety, która z czasem poświęca się całkowicie Bogu, ślubując życie według rad ewangelicznych jako członkini III zakonu franciszkańskiego i karmelitańskiego…

Jest w tej książce zawarta prosta, a jakże głęboka swego rodzaju filozofia życia: «Ukochaj tylko to, co Pan Bóg miłuje. Pytaj zawsze o zgodę woli Bożej co do obowiązku pracy. Żyj razem z wolą Bożą, dodasz czystą miłość swojej intencji – spełnisz doskonale wolę Bożą! Sam Bóg winien sobie podobać w tym, co będziesz wykonywać, niech tylko w tobie będzie godne Jego upodobania» (s. 25)…

Książka brata Bogumiła może stanowić swego rodzaju współczesną «Filoteę», wskazującą dziś, zwłaszcza ludziom prostym, żyjącym w codzienności, utrudzonym, doświadczanym różnymi cierpieniami, szczyty życia wewnętrznego, drogę chrześcijańskiego szlachectwa i realizowania powszechnego powołania do świętości”.

 

Ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR

Cenzor kościelny