Czuwajcie i módlcie się
2 września 2022
Rocznica poświęcenia własnego kościoła – homilia
27 października 2022