PROSIMY O MODLITWĘ W INTENCJI BRATA BOGUMIŁA
5 sierpnia 2014
OPINIA Z PORTALU KATOLICKIEGO ADONAI.PL
11 września 2014