ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC
28 września 2017
PODNIEŚ RĘKĘ BOŻE DZIECIĘ, BŁOGOSŁAW OJCZYZNĘ MIŁĄ!
24 grudnia 2017