BRAT BOGUMIŁ MARIAN ADAMCZYK

i

FRANCISZEK GAJOWNICZEK

SPOTKANIE W BLASKU

ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

ORAZ

BŁOGOSŁAWIONEGO OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

BEATYFIKACJA I KANONIZACJA MĘCZENNIKA OŚWIĘCIMIA, OJCA MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, ŁĄCZYŁY SIĘ Z NAJWAŻNIEJSZYM WYDARZENIEM ŻYCIA, OJCA I MĘŻA RODZINY, FRANCISZKA GAJOWNICZKA. BYŁ ON TAK JAK ŚW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE, WIĘŹNIEM KL AUSCHWITZ, NAJWIĘKSZEGO HITLEROWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY Z CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ.
TO WŁAŚNIE W TYM OBOZIE ZAGŁADY FRANCISZKANIN Z NIEPOKALANOWA URATOWAŁ ŻYCIE FRANCISZKOWI GAJOWNICZKOWI, ZASTĘPUJĄC GO W BUNKRZE ŚMIERCI GŁODOWEJ. (Powyżej powszechnie rozpoznawana postać franciszkańskiego Męczennika w ujęciu artystycznym i fotografii).

W OBOZIE ZAGŁADY JEDEN WIĘZIEŃ ODDAJE ŻYCIE ZA DRUGIEGO. ABSURD. JAKA BYŁA PEWNOŚĆ ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, ŻE FRANCISZEK GAJOWNICZEK PRZEŻYJE OBÓZ, ŻE WRÓCI DO DOMU I RODZINY, ŻE NIEMCY GO NIE ZABIJĄ NASTĘPNEGO DNIA, CZY TYGODNIA, CZY MIESIĄCA, CZY ROKU?
TA PEWNOŚĆ TO NIEPOKALANA PRZEZ KTÓRĄ ZŁOŻYŁ BOGU SWOJE ŻYCIE ZA WSPÓŁWIĘŹNIA, FRANCISZKA GAJOWNICZKA. ŚW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE – ZAWSZE I WSZĘDZIE RYCERZ NIEPOKALANEJ. (Zdjęcie obrazu malowanego przez franciszkańskiego zakonnika z Niepokalanowa, który osobiście znał św. MM Kolbego).

BUNKIER ŚMIERCI GŁODOWEJ, OSTATECZNIE ZASTRZYK UŚMIERCAJĄCY, ALE W EFEKCIE ZWYCIĘSTWO PRZEZ NIEPOKALANĄ. FRANCISZEK GAJOWNICZEK WRACA DO SWOJEJ RODZINY, DO NAJBLIŻSZYCH, DO DOMU. MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE Z MARYJĄ NIE MA PRZEGRANYCH. (Zdjęcie obrazu MM Kolbego, namalowanego przez tego samego franciszkańskiego malarza. Patrz, jak wyżej. Wiernie oddane rysy twarzy św. MM Kolbego).

BRAT BOGUMIŁ GOŚCIŁ W DOMU RODZINNYM FRANCISZKA GAJOWNICZKA. TUTAJ WIDZIMY, JAK STOJĄ OBAJ PRZED WEJŚCIEM DO DOMU.

BRAT BOGUMIŁ ROZMAWIAŁ Z MAŁŻONKAMI. CZY WIDZICIE NA ŚCIANIE OBRAZ ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W PASIAKU? FRANCISZEK GAJOWNICZEK OTACZAŁ SWOJEGO WYBAWCĘ OBOZOWEGO WIELKĄ CZCIĄ.

FRANCISZEK GAJOWNICZEK ODWIEDZIŁ TAKŻE W PUSTELNI BRATA BOGUMIŁA. UDZIELIŁ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA JAKO TEN, KTÓRY W SZCZEGÓLNY SPOSÓB DOŚWIADCZYŁ ŁASKI BOŻEJ PRZEZ ŚW. MAKSYMILIANA MARIĘ KOLBEGO. (Fotografie czarno białe z archiwum osobistego Brata Bogumiła)

Franciszek Gajowniczek zmarł w 1995 r. w Brzegu na Opolszczyźnie w wieku 94 lat. Pochowany został na cmentarzu przyklasztornym Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.

FRANCISZEK GAJOWNICZEK, TO KORONNY ŚWIADEK MĘCZEŃSTWA ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO. TUTAJ W WATYKANIE PODCZAS AUDIENCJI U PAPIEŻA PAWŁA VI W TOWARZYSTWIE KARDYNAŁÓW WYSZYŃSKIEGO I WOJTYŁY.

WRAZ Z APOSTOLSTWEM DOBREJ ŚMIERCI BRAT BOGUMIŁ OTRZYMAŁ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OD OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. ŚWIĘTY PAPIEŻ, NAJWIĘKSZY Z RODU POLAKÓW, MÓWIŁ CAŁE ŻYCIE „TOTUS TUUS”, CAŁY TWÓJ MARYJO!

ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE

ŚWIĘTY OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

SŁUGA BOŻY, PRYMAS TYSIĄCLECIA STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI

W MOIM ŻYCIU WIARY – KIM JEST NIEPOKALANA?