Fragment do rozważania 26
20 stycznia 2016
ALLELUJA! JEZUS ŻYJE!
31 marca 2016