WSPOMNIENIE LITURGICZNE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PAPIEŻA
22 października 2014
POLSKA JEST W NAS – MYŚLI ŚW. JANA PAWŁA II
10 listopada 2014