Fragment do rozważania 16
19 sierpnia 2013
BRAT BOGUMIŁ JEST W SZPITALU
10 listopada 2013