Głos Przyjaciół i czytelników Brata

7 grudnia 2021

Chrześcijanin ma prawo bronić swoich przekonań metodami zgodnymi z Ewangelią: Ma prawo i obowiązek bronić swoich przekonań modlitwą, słowem i postawą. Ma prawo i obowiązek protestować […]