Głos Przyjaciół i czytelników Brata

6 marca 2022

I Niedziela Wielkiego Postu

Musimy mocno stanąć przy naszym Zbawicielu, bo realne zło, które jest owocem bezbożności, okazało się już bardzo wyraźnie i jest widoczne w działaniach wojennych w Ukrainie. […]
7 grudnia 2021

Chrześcijanin ma prawo bronić swoich przekonań metodami zgodnymi z Ewangelią: Ma prawo i obowiązek bronić swoich przekonań modlitwą, słowem i postawą. Ma prawo i obowiązek protestować […]
26 listopada 2021

Nigdy dość o Św. Bracie Albercie

Św. Brat Albert Chmielowski (1845-1916) „W 1884 roku zamieszkał w Krakowie przy ul. Basztowej 4. Nadal malował, ale jednocześnie coraz bardziej angażował się w pomoc ubogim […]
20 listopada 2021

Chrystus Król

Istnieje Jeden Król Wszechświata przed Którym się dzieją nasze dni i lata, wszystkie nasze sprawy przed Nim położone, wszystkie w Jego Sercu Miłością zważone, nim jeden […]
21 października 2021

Jest nowa książka o Różańcu w życiu Św. Ojca Pio

Jak dobrze zobaczyć w tym różańcowym miesiącu na półkach księgarskich książkę Marii Wacholc pt. „Święty Ojciec Pio. Życie i Różaniec.” Wanda Półtawska w słowie aprobaty dla […]
15 października 2021

Nowy „tęczowy” świat w świetle Ewangelii

Jakże potrzebne było postawienie diagnozy w sprawach najbardziej naglących od strony społecznej, ideologicznej i religijnej, zawartych w postulatach nowego, tęczowego świata! Spojrzenie szerokie, wielowątkowe, nazwane przez […]
15 września 2021

Maszyna do pisania Brata Bogumiła

Odnalazła się maszyna do pisania Brata Bogumiła. To na tej maszynie spisane zostały teksty religijne, którymi Brat dzielił się ze światem. Rękopisy są świadkami wczesnej twórczości […]
14 września 2021

Pustelnia Brata Bogumiła

Czas mija. To już ponad rok od śmierci Pokutnika. Odwiedziny w Pustelni. Tym razem bez witającego uśmiechu Brata. Jego Pustelnia pozostaje wiarygodnym świadkiem pokutniczego życia oddanego […]
31 lipca 2021

Sierpień wzywa do trzeźwego myślenia

Jeśli dzielimy pijących alkohol na pijaków i alkoholików, to granica pomiędzy nimi jest nikła. Pijak jest bardzo blisko alkoholika, ale alkoholik już nigdy nie będzie pijakiem, […]