WIELKI POST W ROKU JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
10 lutego 2016
PROŚBA O MODLITWĘ DLA DOBRA KAPITUŁY PROWINCJALNEJ MSF
1 kwietnia 2016