PODNIEŚ RĘKĘ BOŻE DZIECIĘ, BŁOGOSŁAW OJCZYZNĘ MIŁĄ!

BN 2017

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.