WIELKI CZWARTEK otoczmy modlitwą kapłanów

„Od  modlitewnego wsparcia kapłanów zależy skuteczność  ich posługi. „Wielkość kapłańskiego posługiwania – podkreśla abp Józef Michalik – nie opiera się na ludzkiej mądrości i strategii, ale płynie z łaski Bożej, którą ktoś musi wyjednać, uprosić, a niekiedy okupić ofiarą”. Życie kapłana jest ofiarą złożoną Chrystusowi, a dla ludzi jest ono darem Bożym. Gdybyśmy byli pozbawieni kapłana, nie mielibyśmy Eucharystii, nie moglibyśmy pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty, chorzy nie mogliby sakramentu namaszczenia. Nie byłoby głoszone Słowo Boże. Bylibyśmy pozbawieni wielu dóbr duchowych. Jak wielkim darem dla ludzi jest kapłan najlepiej wiedzą ci, którzy przez lata pozbawieni byli duszpasterstwa…”

Fragment z książki M. Wacholc „Otoczmy kapłanów modlitwą różańcową”

Opublikowano Głos Przyjaciół i czytelników Brata | Napisz do mnie

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 2018

Opublikowano Głos Przyjaciół i czytelników Brata | Napisz do mnie

WIELKI POST 2018 NAUKA NIEPODLEGŁOŚCI

WSZYSTKIM PODEJMUJĄCYM TRUD TWORZENIA SWOJEJ NIEPODLEGŁOŚCI WOBEC ZŁA, ŻYCZYMY RAZEM Z BRATEM BOGUMIŁEM 40 DNI MOCNEGO KROCZENIA ZA  ZWYCIĘZCĄ PIEKŁA, ŚMIERCI I SZATANA. ZA JEZUSEM, NASZYM PANEM, JEDYNYM ZBAWICIELEM ŚWIATA.

PRZYJACIELE BRATA BOGUMIŁA

Opublikowano Głos Przyjaciół i czytelników Brata | Napisz do mnie

Dzień Życia Konsekrowanego

Pozdrawiamy Brata Bogumiła Mariana Adamczyka w Dniu Życia Konsekrowanego. Wspieramy Brata naszą modlitwą. Dziękujemy Bogu, że pozwolił Bratu wrócić do zdrowia pomimo zdiagnozowanego zawału. Dziękujemy Bogu za lekarzy i personel medyczny oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy otoczyli Brata swoją fachową i serdeczną opieką. Niech Dzień Życia Konsekrowanego przyniesie Bratu umocnienie duchowe w realizacji pokutnego powołania dla dobra Ewangelii i Kościoła we współczesnym świecie. Dziękujemy także Przyjaciołom Brata Bogumiła za modlitwę i duchowe wsparcie Brata Bogumiła. Wszystkim Matka Najświętsza i Święty Józef niech błogosławią mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Misjonarze Świętej Rodziny

Opublikowano Głos Przyjaciół i czytelników Brata | Napisz do mnie

PODNIEŚ RĘKĘ BOŻE DZIECIĘ, BŁOGOSŁAW OJCZYZNĘ MIŁĄ!

W BLASKU BOGA-CZŁOWIEKA, CHRYSTUSA NASZEGO PANA I ZBAWICIELA, KTÓRY MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO PRZYJĄŁ CIAŁO Z MARYI DZIEWICY I STAŁ SIĘ BOGIEM Z NAMI. O SWOJEJ MODLITWIE PRZY ŚWIĘTEJ RODZINIE NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ BOGA I POŻYTEK LUDZI ZAPEWNIA WDZIĘCZNY ZA WASZE WSPARCIE

BRAT BOGUMIŁ MARIAN ADAMCZYK 

 

Opublikowano Brat Bogumił Marian Adamczyk | Napisz do mnie

CHRYSTE KRÓLUJ CHRYSTE ZWYCIĘŻAJ

BRAT BOGUMIŁ MARIAN ADAMCZYK DZIĘKUJE WSZYSTKIM,
KTÓRZY W TYM ROKU POMOGLI MU W SPOSÓB BEZPOŚREDNI
I DUCHOWY W TRWANIU Z MIŁOŚCIĄ PRZED BOGIEM. ZAPEWNIA
O SWOJEJ MODLITWIE I ZAWIERZA CHRYSTUSOWI KRÓLOWI
PRZEZ NIEPOKALANĄ.

Opublikowano Brat Bogumił Marian Adamczyk | Napisz do mnie

ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC

Opublikowano Brat Bogumił Marian Adamczyk | Napisz do mnie

8 września 2017 r. Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

,,Najświętsza Maria Panna przy objawieniu się w Fatimie wyraziła życzenie, byśmy się poświęcili Jej Niepokalanemu Sercu. Poświęcenie się Marii, jak każdy akt religijny, zawiera w sobie głęboki sens i pociąga za sobą pewne zobowiązania. Sam zewnętrzny akt poświęcenia, choć najuroczyściej dokonany, byłby bezcelowy i bez sensu, gdyby nie pociągał za sobą głębszych następstw. Poświęcenie się Bogu czy Bogarodzicy to akt religijny, na który składają się dwa elementy: strona zewnętrzna, będąca jakby ciałem, oraz wewnętrzna, ożywiająca to, co na zewnątrz robimy. Kult czysto zewnętrzny, choćby najwspanialszy, nie ma wartości. Można go porównać do ciała bez duszy, jest bezcelowy. Przez akty religijne chcemy nawiązać łączność z Bogiem. Nie można tego uskutecznić czynnościami, w których duch nie bierze udziału. Akty religijne czysto zewnętrzne mają w sobie pewne kłamstwo, bowiem nie zawierają w sobie tego, co wyrażają. Uklęknięcie, pochylenie głowy wyrażają szacunek. Jeśli ktoś robi to mechanicznie, nie będąc przejęty czcią Boga, kłamie. Należy więc kłaść wielki nacisk na wewnętrzną stronę czynności religijnych. To samo dotyczy poświęcenia się Bogarodzicy. Jego celem jest duchowe zbliżenie się do Niej, danie Jej przez to większej swobody w ubogacaniu nas darami nadprzyrodzonymi. Ważną wówczas rzeczą jest uświadomienie sobie, że poświęcenie się Bogarodzicy polega nie tylko na słowach, ale że jest to także coś wewnętrznego. Poświęcić się komuś lub czemuś znaczy powziąć w głębi duszy decyzję oddania się całkowicie zamierzonej sprawie, Ta wewnętrzna decyzja ma pobudzić wolę do wysiłku i do chętnego spełniania powziętych zobowiązań. W stosunku do Boga i świętych tego rodzaju oddanie się jest sprawą cnoty religii. Jest to jej pierwszy i podstawowy akt nadający ton innym aktom i w ogóle całemu kultowi religijnemu. Oddanie się czyli devotio jest obudzeniem w swej woli gotowości w okazywaniu czci Panu Bogu lub świętym. Poświęcić się Niepokalanemu Sercu Marii to wyrobić w sobie nastawienie woli, ochotne do wszystkiego, co dotyczy Jej kultu. Ten nastrój winniśmy w sobie obudzić wówczas, gdy poświęcamy się Jej aktem zewnętrznym, np. odrecytowaniem przepisanej formułki. Im akt ten będzie głębszy i bardziej świadomy, tym lepiej oddamy się Bogarodzicy. Rzecz oczywista nie chodzi tu o nastrój uczuciowy, jakiego bardzo często szukamy w nabożeństwie do Matki Bożej, ale o nastrój woli, a więc o żywą chęć, stałą gotowość oddawania czci Bogarodzicy na każde Jej życzenie, służenie Jej zawsze i wszędzie. Od wyrobienia w sobie tego wewnętrznego nastroju zależy wszystko. On jest korzeniem i źródłem wszystkich czynności religijnych. On nadaje im swój ton i sposób działania. On też będzie impulsem do czynów konkretnych, którymi będziemy wyrażać cześć i miłość dla Niepokalanej. Więcej oddani Jej wewnętrznie, ochotnie i lepiej będziemy Ją wielbić konkretnymi aktami. Aby się utrzymać w tym nastawieniu gotowości do służenia Marii, należy rozważać Jej wielkość duchową oraz łaski i dobrodziejstwa, jakich od Niej doznaliśmy /…/”

za: o. Romuald Kostecki OP, Znaczenie objawień w Fatimie. Kraków I947 r.

Opublikowano Brat Bogumił Marian Adamczyk | Napisz do mnie

CZAS NA MODLITWĘ MYŚLNĄ

Opublikowano Brat Bogumił Marian Adamczyk | Napisz do mnie

Wierzę w Ciebie Boże Żywy w Trójcy Jedyny Prawdziwy

Opublikowano Brat Bogumił Marian Adamczyk | Napisz do mnie