O Nas

POZDRAWIAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH!!!

SZCZĘŚĆ BOŻE! NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

Rok Wiary

Ekipa Rekolekcyjno – Misyjna Misjonarzy Świętej Rodziny prowadzi działalność ewangelizacyjną w ramach duszpasterskiej posługi parafialnej na terenie całej Polski oraz w polonijnych ośrodkach duszpasterskich Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Ekipa Misjonarzy Ludowych  w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny ma długie i owocne tradycje. Ojciec Założyciel, ks. Jan Berthier, jako Misjonarz naszej Pani z La Sallette we Francji, głosił nauki na Górze Objawienia Płaczącej Pani. Stamtąd spieszył z posługą słowa do sąsiednich parafii. Jego zapał kaznodziejski, którym rozpalał serca katolików Francji w trudnym czasie przełomu wieków XIX i XX, promieniuje na posługę słowa Jego Duchowych Synów, Misjonarzy Świętej Rodziny.

W szeregach Ekipy Rekolekcyjno-Misyjnej na przestrzeni lat głosiło słowo Boże wielu cenionych kaznodziejów. Pozostają oni we wdzięcznej pamięci Wiernych jako ci, którzy potrafili dotrzeć do ludzkich serc, nakłonić do przemiany życia i pociągnąć ku temu, co najważniejsze, do nawrócenia i  pogłębienia Komunii z Bogiem.

Również czas przełomu wieków XX i XXI mobilizuje nas do nawiązywania do kaznodziejskiej tradycji Ojca Założyciela oraz naszych starszych Współbraci, którzy przed nami tworzyli Ekipę MSF, jako misjonarze ludowi.

Do najważniejszych zadań Ekipy Rekolekcyjnej MSF należy: prowadzenie rekolekcji adwentowych, wielkopostnych oraz misji parafialnych. Głosimy także okolicznościowe kazania podczas uroczystości parafialnych.

W WIELU PARAFIACH NA TERENIE POLSKI PRZEPROWADZILIŚMY MISJE PARAFIALNE I REKOLEKCJE – DUSZPASTERZY ORAZ WIERNYCH TYCH PARAFII – MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY OTACZAJĄ CODZIENNĄ MODLITWĄ!

Nasza Ekipa przygotowywała  Wiernych do przeżywania czasu koronacji Obrazu „Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości” w Chełmcach, w Diecezji Kaliskiej. (2009 r.)

Służymy też w posługach duszpasterskich i zastępstwach duchowieństwa na placówkach parafialnych w Polsce.

W obrębie naszych oddziaływań są wszystkie te Parafie, duże i małe, do których Duszpasterze miejsca zapraszają nas dla przeprowadzenia: rekolekcji, misji parafialnych, odpustów parafialnych, czy dni skupienia. Nasze zaangażowanie sprawia, że także dzisiaj, pośród Księży Proboszczów mamy wielu oddanych Przyjaciół Zgromadzenia, którzy od lat korzystają z naszej duszpasterskiej, kaznodziejskiej posługi, wspierając swoją modlitwą i ofiarą dzieła misyjne naszego Zgromadzenia.

W naszej posłudze misyjno – duszpasterskiej wspierają nas w sposób wyjątkowy, modlitwy i wydawnictwa książkowe Brata Bogumiła Mariana Adamczyka. Ta strona internetowa jest wyrazem naszej wdzięczności za Jego wkład w ewangelizację współczesnego świata i duchowe wsparcie dla działalności naszego Zgromadzenia, wcześniej pod patronatem Apostolstwa Dobrej Śmierci, a dzisiaj Ekipy Rekolekcyjno-Misyjnej MSF.

BRAT BOGUMIŁ MARIAN ADAMCZYK Z DYREKTOREM EKIPY REKOLEKCYJNO-MISYJNEJ MSF, KSIĘDZEM BOGUSŁAWEM JAWOROWSKIM MSF ( W EREMIE OO. KAMEDUŁÓW NA BIENISZEWIE)

Redakcja strony internetowej za pozwoleniem Brata Bogumiła Mariana Adamczyka – Ekipa Rekolekcyjna Misjonarzy Świętej Rodziny.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ EKIPY REKOLEKCYJNO MISYJNEJ