Fragment do rozważań 1

Brat Bogumił Marian Adamczyk

Pan  Jezus

1 Fragment do pobożnych rozważań:

 

O sprawie najważniejszej, jaka jest w wszechświecie,

Chcę pisać tak przystępnie, by pojęło dziecię:

Opiewać pragnę Miłość Wcielonego Boga,

Gdyż tak mi poleciła Matka moja droga.

 

Miłości Pierworodna dziewiczego łona,

Azali są nad Ciebie słodsze winogrona?

Tobą Najświętszej Trójcy karmi się Rodzina

Eliksirem żywota Tyś dla Serafina

Rosą pól empirejskich duszom Świętych w niebie!

 

10      Dla ludzi utajonaś w śnieżnobiałym chlebie

Eucharystycznej Uczty na mensie Ołtarza:

Ileż nowego życia w duszach wiernych stwarzasz!

 

Oświeć umysł i podaj mu skrzydła sokole,

Rozpal Bożym płomieniem odrętwiałą wolę,

A w serce wlej niewinność czystego Anioła.

 

Pragnę duchem ulecieć w izraelskie sioła,

Rozbrzmiewające echem biblijnych postaci –

Ojczyzny Patriarchów i dwunastu braci.

Nawiedzić święte miejsca, gdzie tyle pamiątek

20      Odsłania przeszłe dzieje, zwłaszcza Wielki Piątek:

Bolesną Drogę Krzyża Zbawcy na Golgotę

I Matki współcierpiącej, której Serce grotem

Siedmiokrotnie zranione w tym czasie zostało.

 

A w końcu grób chwalebny, gdzie Najświętsze Ciało

Do chwili Zmartwychwstania było pogrzebane.

 

Dwadzieścia wieków mija, kiedy nad Jordanem

Olbrzymie tłumy ludzi słuchały Proroka,

Mówiącego, że Mesjasz zstąpił już z wysoka

I wszystkich nawoływał do szczerej pokuty.

30      Niestety! – trzon Narodu był wówczas zatruty:

Uczeni i przywódcy „Głos stepu” stłumili…

Matczyne ostrzeżenie dźwięczy do tej chwili…

 

Jeśli mój zew: Pokuty!!! ludzkich serc nie skruszy,

Ewangelią Miłości nie odrodzą duszy,

Syn ześle straszną karę na niewiernych plemię…

Ufamy, że ofiarni uratują Ziemię:

Modlitwa i Pokuta – Miłosierdziem wzruszy!

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Brat Bogumił Marian Adamczyk. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.